ลงทุนด้วย Yoroi

Yoroi Yoroi เป็นกระเป๋าเงิน Cardano ที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย Yoroi เป็นผลิตภัณฑ์ของ Emurgo พัฒนาโดย IOHK โดยตัวโปรแกรมนั้นได้ใช้การพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากล และมีกลไลป้องกันความปลอดภัยมากมาย ทั้ง Daedalus และ Yoroi นั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดย Yoroi ตั้งเป้าหมายว่าจะเป้นกระเป๋าเงิน Cardano ประจำวันให้กับผู้ใช้ทั่วไป

พื้นฐาน ISPO

ISPO คืออะไร?

ISPO คือการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่มีความยุติธรรมและปลอดภัย ซึ่งให้ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนโปรเจกต่างๆได้โดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์จริง เพียงแต่ใช้การ leverage รางวัลหลักของ Cardano เท่านั้น

เข้าร่วมได้อย่างไร?

กระเป๋าเงิน Daedalus หรือ Yoroi นั้นอนุญาติให้ผู้ถือเหรียญ ADA ลงทุนใน pool เพื่อที่จะได้รับรางวัลจาก pool นั้น การเข้าร่วม ISPO นั้นคุณจะต้องร่วมลงทุนกับ pool ของ Genius Yield โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็น Token GENS โดยจัดสรรตามปริมาณเหรียญ ADA ที่คุณลงทุน

Details
  • รางวัล GENS ทั้งหมด:: 15,000,000 GENS
  • วันเริ่ม ISPO:: 15 ธันวาคม 2021 (epoch 309)
  • วันสิ้นสุด ISPO:: 10 มิถุนายน 2022 (epoch 344)
  • ระยะเวลา:: 5 เดือน (30 Epochs)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Genius Yield ISPO

View ISPO Details
Genius yield