...

หน้าที่ของนักการทูต

As an ambassador for Genius Yield, you’ll be in charge of completing the following tasks

 • สร้างและจัดการบัญชี social media ในพื้นที่
 • ใช้ social media ในการกระจายข่าวสารและเติบโตโดยการดึงดูดนักลงทุนต่างๆ
 • แปลภาษาเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่น
 • แปลภาษาเนื้อหาจาก Genius Academy
 • แชร์เนื้อหาต่างๆผ่านช่องทอง Social Media
 • ติดต่อสำนักข่าว สำนักพิมพ์เพื่อเจรจาการตีพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับ Genius Yield ในภาษาท้องถิ่น
 • มองหาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมลงทุน (เช่น นักลงทุนรายใหญ่ หรือองค์กรลงทุนในท้องถิ่น))
 • สร้างวีดีโอเพื่อส่งเสริมความรู้
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น Hackathons
 • แนะนำ Genius Yield อย่างเป็นมืออาชีพในงานต่างๆ บนเวที หรือส่วนบุคคล
 • รวบรวมผลตอบรับจากช่องทางต่างๆ นักการทูตนั้นเป็นตัวเชื่อมสัมคัญระหว่างชุมชน และทีมงาน Genius Yield

ระดับขั้นของทูต

นักการทูตของ Genius Yield นั้นมี 4 ขั้นด้วยกัน แต่ละขั้นจะได้รับผลตอบแทนรายเดือน
เป็น Token GENS ส่งตรงจากกระเป๋าเงินการตลาด

Aristotle

ขั้นที่ 1

ระยะเวลางาน:: 0-6 เดือน

...

รางวัล:

350 GENS/เดือน

Galileo

ขั้นที่ 2

ระยะเวลางาน:: 6-12 เดือน

...

รางวัล:

700GENS/เดือน

Newton

ขั้นที่ 3

ระยะเวลางาน: 12+ เดือน

...

Rewards:

1400GENS/เดือน

Einstein

ขั้นที่ 4
...

รางวัล:

2700GENS/เดือน

ข้อดีของการเป็นทูตให้ Genius Yield

As a Genius Yield Ambassador you'll have a special VIP treatment to all our online and live in-person events. You'll be the first to know about important news and developments within the project, and be directly in touch with team members.

ใครเป็นทูตให้ Genius Yield ได้บ้าง?

ผู้คลั่งไคล้ Crypto ผู้นำชุมชน influencer หรือผู้สร้างเนื้อหาต่างๆ แต่ในที่สุด เราต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นและสนใจด้าน cryptocurrency และ Genius Yield

Genius yield